İnternet Sitelerinde Kullanılabilirlik (pdf)

Bu bölümde, kullanılabilirlik kavramı ve kullanılabilirliğin kamu internet siteleri için öneminden bahsedilmektedir.

Genel Özellikler (pdf)

Bu bölümde, kamu internet siteleri geliştirilirken dikkat edilmesi gereken genel özelliklerden bahsedilmektedir.

Görsel Tasarım ve Kullanıcı Arayüzü Özellikleri (pdf)

Bu bölümde, internet sitelerinin kullanıcı arayüzü özelliklerine yönelik temel kullanılabilirlik ilkelerinden bahsedilmektedir.

Erişilebilirlik (pdf)

Bu bölümde,  ISO/IEC 40500:2012 standardı ve WCAG 2.0 temel alınarak hazırlanan erişilebilirlik ilkeleri yer almaktadır.

Kamu İnternet Siteleri Mevzuat Bilgileri (pdf)

Bu bölümde, Kamu internet siteleri ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler kanun, yönetmelik ve genelgeler yer almaktadır.

Kullanılabilirlik Testleri ve Uygulamaları (pdf)

Bu bölümde, kullanılabilirlik testleri ve bu testlerin nasıl uygulanabileceği ile ilgili temel bilgilere yer verilmektedir.